Psychoterapie

„Duše je tajemný, hluboký a mocný element, který prostupuje celé naše já a celý život. Je jako nehmotná a neviditelná plazma proudící každým člověkem a celým vesmírem. Nedá se zobrazit rentgenem, a přece lidé po staletí hovořili o duši jako o vzácné síle, jež tvoří jejich identitu a která jako by je přesahovala. Společenství, stejně jako jednotlivci často používají slovo duše, aniž by ji definovali, k vyjádření toho, jak hluboce byli zasaženi nějakou událostí – tragédií, smrtí, nebo milostným vztahem. Terapie orientovaná na duši chce být v úzkém kontaktu se zdrojem vaší existence a chce pěstovat hlouběji angažovaný život. Část oduševnělého života je pohroužena do mystérií života: Lásky, nemoci, manželství, vědomí věčného a nadčasového, smrti a myšlenky na posmrtný život.“

Thomas Moore, Terapie duše, Umění provázejícího rozhovoru, 2022

Propojení fyzioterapie a psychoterapie?

Lidé mají tendenci nahlížet na potíže v prožívání a psychické nemoci brát jako něco, co je odčleněno od zdravotní stránky. Přitom psychické potíže a duševní poruchy nejsou, podobně jako i jiná somatická onemocnění, ničím neobvyklým. Pouze místo poškození funkce např. pohybového aparátu, dochází při psychických obtížích k nesprávnému fungování ne funkcí, pohybových, kloubních apod., nýbrž funkcí psychických – jako jsou změny v myšlení (člověk se nedovede soustředit, myšlenky mu těkají, nebo odbíhávají, jsou nesourodé, nepřiměřené nebo jiným způsobem zkreslené), pocitech, chování a konání (které neodpovídá situaci, běžnému fungování, pro okolí je pak příznačné označení „v poslední době se chová jinak, jakoby to ani nebyl on“), vnímání (různé podněty z okolí člověk vnímá jinak, zkresleně), paměti, emocích apod. Následně se pak narušuje fungování a výkonnost v práci, ve škole, vztahy a mezilidské kontakty. Často se v našem životě objevují neustále se opakující vzorce chování, vedoucí ke zvýšení stresu, stresové faktory pak nejsme schopni zpracovávat ani s nimi pracovat, a to může být důsledkem „chronicity“ fyzických obtíží. Výjimkou nejsou ani nezpracované panické ataky, úzkostné stavy a dlouhodobě přetrvávající pocit únavy, přestože věnujeme pravidelnou péči tělu prostřednictvím fyzioterapie či sportovních aktivit. Dynamika fyzického uzdravování neodpovídá dynamice práce na našich vztazích, řešení složitých životních situací a odstraňování stresových faktorů, mnohdy tak hluboce v nás zakořeněných, že už je bereme jako běžnou součást našeho života. 

Svůj život prožíváme ve vtazích. V kvalitě a dynamice mezilidských vztahů tkví i většina z výše popsaných potíží. Někdy prostě potřebujeme podporu nejen formou fyzické úlevy, ale také celkového uvolnění a změny pohledu na svět, na sebe a své místo v životě. Někdy prostě jen potřebujme říct někomu, kdo to pochopí, čím procházíme a že to není lehké. S pomocí psychoterapeuta můžeme zlepšit svůj náhled na zdroje obtíží a formou doprovázejícího rozhovoru tak dosáhnout i zlepšení či odstranění fyzických obtíží.

Terapie probíhají v krásném a klidném prostředí nedaleko Karlínského náměstí, Vítkova ul. 243/13 

Kontakt  777 065 937

 

Hodinová sazba
2000 Kč / hod.

Náš tým

Martin Šťastný

Zakladatel a pohybový terapeut

Jan Kottas

Manuální a Kraniosakrální terapie

Honza Maštera

Pohybová terapie a fyziotrénink

Tomáš Feifer

Psychoterapie

Pavla Schonová

Psychoterapie

Zůstaňme v kontaktu

V případě vašeho zájmu o objednání nás můžete kontaktovat nebo vyplnit objednávkový formulář .

+420 605 003 840

Martin Šťastný

+420 776 760 220

Jan Kottas

+420 732 838 332

Honza Maštera

+420 777 065 937

Tomáš Feifer