Grounding cesta ke zdraví

Použití grounding technik nám může pomoci najít rovnováhu mezi našimi myšlenkami, pocity a naším tělem.“

Tara Brach

Groundingu, také nazývaný Earthing je termín, který označuje kontakt s přírodní Zemí a má pozitivní vliv na lidské tělo a psychiku. Ke groundingu neboli uzemnění dochází během chůze naboso nebo při používání speciálních matrací a podložek. Principem groundingu je přenos elektrických nábojů mezi povrchem Země a lidským tělem. Když jsme v kontaktu s přírodní Zemí, můžeme přijímat elektrony z povrchu Země. Tyto elektrony nám pomáhají neutralizovat nadbytečné elektrické náboje v těle, které mohou vznikat například při používání elektronických zařízení, vystavení elektromagnetickému záření a dalších moderních technologií. Skrze grounding můžeme jednoduchým způsobem obnovit přirozený kontakt těla s elektrickým polem Země.

Jak grounding ovlivňuje naše tělo

Z výzkumů vyplývá, že uzemňování má pozitivní účinky na naše fyzické zdraví. Skrze grounding můžeme snížit zánětlivou reakci těla a tím snížit zánětlivé procesy v těle. Další studie poukazuje na zlepšení kvality spánku, urychlení usínání a snížení četnosti nočního buzení. Pozitivní vliv byl prokázán i v oblasti zlepšení krevního oběhu a snižování krevního tlaku. Grounding může být přínosem i pro lidi, kteří trpí bolestí nebo chronickou bolestí. Jak tento mechanismus ve spojitosti s uzemňováním funguje není přesně známo, ale uvažuje se o tom, že snížením zánětlivých procesů v těle a snížením hladiny kortizolu dochází k snížení bolesti a to již po deseti minutách kontaktu se zemí.

Grounding a naše psychická pohoda

Uzemňování může ovlivnit i to, jak se cítíme psychicky, protože snižuje hladinu kortizolu a tím snižuje míru prožívaného stresu a úzkosti. Dále pak některé studie uvádějí, že uzemňování vede ke zlepšení nálady, snížení deprese, pocit větší vitality a vede k celkovému pocitu duševní pohody a rovnováhy. Pozitivní efekt groundingu byl pozorován i u lidí se Stresovou posttraumatickou poruchou (PTSD), kdy u nich došlo k výraznému snížení symptomů PTSD a ke zlepšení regulace emočního prožívání.

Jakým způsobem a jak často způsobem provádět grounding?

Ke groundingu nedochází jen skrze bosou chůzi, i když periferní části našeho těla jsou velmi citlivé a vnímavé, ale uzemnění lze docílit skrze jakýkoliv kontakt se Zemí. Kontakt s půdou při zahradničení, sezení nebo ležení na trávě jsou další možné způsoby, jak se přirozeně a jednoduše uzemňovat a tím harmonizovat tělo i mysl.

Každý jsme jiný a proto intenzita a frekvence efektivního uzemňování se může lišit u každého z nás. Je to proces zkoušení a tréninku vnímání, co nám dělá dobře. Co je možné v groundingu zohledňovat je frekvence, délka a důslednost.

Frekvence uzemňování vychází z osobních preferencí. Některým lidem vyhovuje frekvence na denní bázi a jiným několikrát několikrát týdně. Pro nalezení té správně frekvence je dobré experimentovat s různou intenzitou a hledat, co funguje nejlépe. Obecně platí, že jakákoliv délka přímého kontaktu se Zemí má na naše tělo pozitivní účinky. Může se jednat o pár minut či výrazně delší dobu. Opět platí naslouchání a vnímání vlastního těla v nastavení optimální délky. Důslednost je zvláště u groundingu důležitá. Pro co největší pozitivní efekt uzemňování je důležité ho provádět opakovaně spíše než nárazově či jednorázově. Pokud s uzemňovacími technikami začínáme je lepší začínat s kratšími intervaly a postupně přidávat.

 

Reference

Chevalier, G., et al. (2015). Earthing: Health Implications of Reconnecting the Human Body to the Earth’s Surface Electrons. Journal of Environmental and Public Health, 2015, 1-16.

Gaétan Chevalier, Stephen T. Sinatra, James L. Oschman, Karol Sokal, & Pawel Sokal. (2012). Earthing (Grounding) the Human Body Reduces Blood Viscosity—a Major Factor in Cardiovascular Disease. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 18(3), 229-234.

Oschman, J. L., et al. (2015). The Effects of Grounding (Earthing) on Inflammation, the Immune Response, Wound Healing, and Prevention and Treatment of Chronic Inflammatory and Autoimmune Diseases. Journal of Inflammation Research, 8, 83-96.

Sakurai, E., et al. (2013). Effects of Grounding (Earthing) on Massage Therapists: A Randomized Controlled Trial. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 17(1), 57-63.

Sinatra, S. T., & Oschman, J. L. (2017). Earthing: Pathophysiological Effects of Grounding the Human Body. Journal of Environmental and Public Health, 2017, 1-11.

Sakuma, Y., et al. (2019). Effects of Earthing on Emotional Regulation in Individuals with a History of Trauma. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 25(7), 733-738.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *